Biroul Erasmus+Mobilități Erasmus+ studenți Outgoing
15583
page-template-default,page,page-id-15583,bridge-core-1.0.7,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-reiucb,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Biroul Erasmus+
Mobilități Erasmus+ studenți Outgoing

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE STUDIU SAU DE PRACTICĂ

Pentru a se înscriere la selecția în vederea desfășurării unei mobilități Erasmus+, candidații trebuie să depună la Biroul Erasmus+, următoarele documente:

 • formular de înscriere;
 • Curriculum Vitae Europass (cu poză) redactat în limba străină corespunzătoare spațiului lingvistic (ex. Engleză);
 • scrisoare de intenție redactată în limba străină corespunzătoare spațiului lingvistic (ex. Engleză);
 • situație școlară (foaie matricolă) emisă de facultatea de la care provine candidatul;
 • atestate de competențe lingvistice eliberate de instituții specializate autorizate tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS – pentru limba engleză, DALF – pentru limba franceză sau certificat de competențe lingvistice/ certificat de competențe lingvistice Erasmus+ valabil eliberat de Departamentul EUROLINGUA al UCB;
 • fișa de evaluare a candidatului pentru mobilitățile Outgoing de studiu/practică în cadrul Programului Erasmus+;
 • copie CI și/sau pașaport;
 • dosar plastic;

Condiții de eligibilitate:

 • cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate la UCB, cetățean care are un permis de rezidență temporară/permanentă eliberat de autoritățile române competente;
 • este înmatriculat ca student la UCB;
 • candidatul deține un certificat de competențe lingvistice corespunzător mobilității pentru care aplică;
 • candidatul nu a beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus+ care să depășească 12 luni pe ciclul de studiu: licență sau master. Experiența anterioară (în LLP – Erasmus) se cuantifică în privința celor 12 luni.

Selecția candidaților pentru mobilitățile studențești Erasmus+ se face prin concurs pe baza interviului de selecție, punctajului obținut în urma completării  Fișei de evaluare a candidatului pentru mobilitățile Outgoing de studiu/practică în cadrul Programului Erasmus+ și a mediei generale a ultimului semestru absolvit/ mediei generale de admitere la facultate în cazul studenților de anul I.

Media finală de concurs reprezintă media aritmetică dintre: nota interviului de selecție, nota obținută la Fișa de evaluare și media generală a ultimului semestru absolvit/ media generală de admitere la facultate în cazul studenților de anul I.

*Dosarele se depun la Biroul Erasmus+
Adresa: Str. Tineretului, Nr. 4, Complex Debarcader
E-mail: erasmus.ucb.targujiu@gmail.com

 

 

VALORI GRANTURI MOBILITĂȚI ERASMUS+ PENTRU STUDENȚI

Cuantumul lunar al stagiilor Erasmus+ a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, astfel:

Pentru mobilitatea fizică de lungă durată a studenților între țările participante la program și către țările partenere din regiunile 5 și 14:

Țara gazdă

Suma pe lună în EUR

Grupul 1

Țări cu nivel de trai ridicat

Danemarca, Finlanda,  Irlanda,  Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia 

Țări partenere (regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, Maria Britanie

600

Grupul 2
Țări cu nivel de trai mediu
Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta,  Olanda, Portugalia, Spania 
Țări partenere (regiunea 5): Andorra, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

600

Grupul 3
Țări cu nivel de trai scăzut
Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

540

 

 • Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile din tabel se adaugă 150 Euro/lună.
 • Pentru studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijin individual se adaugă suma suplimentară 250 Euro/ lună.
 • Studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse care efectuează o mobilitate de plasament primesc atât suma suplimentară pentru studenți și proaspeți absolvenți cu oportunități reduse, cât și suma suplimentară pentru plasamente (cele două tipuri de sume suplimentare sunt cumulative).

Pentru mobilitatea fizică de scurtă durată a studenților (5 – 30 de zile):

Durata fizică a mobilității

Suma pe zi în EUR
Până la cea de a 14-a zi de activitate

70

Între a 15 – a zi și a 30 – a zi de activitate

50

 

 • Studenții și proaspeții absolvenți care efectuează mobilități fizice de scurtă durată: la granturile din tabel pentru sprijin individual se adaugă suma suplimentară de:
 • 100 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală cuprinsă între 5-14 zile;
 • 150 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală cuprinsă între 15-30 zile.

 

 

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA STAGIULUI ERASMUS:

După afișarea rezultatelor selecției și aprobarea acestora, candidații declarați admiși vor intra în contact cu universitățile partenere prin intermediul personalului Erasmus+. Studenții vor depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus) cu cel puțin 1 lună înainte de începerea stagiului, următoarele documente:

 • Invitație/Accept/Confirmare din partea instituției gazdă;
 • Contractul de studii/practică – semnat de student, decanul facultății de trimitere, coordonatorul instituțional UCB și coordonatorul universității gazdă
 • Contractul financiar în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilităţi de studii si/sau plasament (3 exemplare) – completat cu ajutorul personalului Erasmus;
 • Declarații Erasmus;
 • Fișa bursier Erasmus;

 

 

REVENIREA DIN STAGIUL ERASMUS+

După încheierea mobilității Erasmus, studentul beneficiar va depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus):

 • Contractul de studii/practică – semnat în original de instituția gazdă;
 • Situația școlară – Secțiunea „After the mobility a Learning Agreement-ului”, intitulată și „Transcript of Records at the Receiving Institution” (emisă și datată de universitatea gazdă privind rezultatele academice aferente stagiului Erasmus+) – în original;
 • Certificatul de participare (Certificate of attendance sau Arrival/Departure) – emis de organizația gazdă la finalul stagiului care să confirme îndeplinirea programului de studiu și durata sa – în original;
 • Chestionarul de evaluare a mobilității Erasmus+;
 • Documente justificative privind călătoria (bilete de avion / bilete de tren / bonuri de combustibil etc.) ce atestă șederea în localitatea / țara de destinație pe durata mobilității contractate, în mod obligatoriu și documente privind cazarea ori alte documente justificative.

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea pe email a invitației de completare, studentul trebuie să completeze și să transmită online chestionarul UE (feedback-ul în limba engleză).