Biroul Erasmus+Mobilități Erasmus+ studenți Outgoing
15583
page-template-default,page,page-id-15583,bridge-core-1.0.7,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-reiucb,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Biroul Erasmus+
Mobilități Erasmus+ studenți Outgoing

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE STUDIU SAU DE PRACTICĂ

Pentru a se înscriere la selecția în vederea desfășurării unei mobilități Erasmus+, candidații trebuie să depună la Biroul Erasmus+, următoarele documente:

 • formular de înscriere;
 • Curriculum Vitae Europass (cu poză) redactat în limba străină corespunzătoare spațiului lingvistic (ex. Engleză);
 • scrisoare de intenție redactată în limba străină corespunzătoare spațiului lingvistic (ex. Engleză);
 • situație școlară (foaie matricolă) emisă de facultatea de la care provine candidatul;
 • atestate de competențe lingvistice eliberate de instituții specializate autorizate tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS – pentru limba engleză, DALF – pentru limba franceză sau certificat de competențe lingvistice/ certificat de competențe lingvistice Erasmus+ valabil eliberat de Departamentul EUROLINGUA al UCB;
 • fișa de evaluare a candidatului pentru mobilitățile Outgoing de studiu/practică în cadrul Programului Erasmus+;
 • copie CI și/sau pașaport;
 • dosar plastic;

Condiții de eligibilitate:

 • cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate la UCB, cetățean care are un permis de rezidență temporară/permanentă eliberat de autoritățile române competente;
 • este înmatriculat ca student la UCB;
 • candidatul deține un certificat de competențe lingvistice corespunzător mobilității pentru care aplică;
 • candidatul nu a beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus+ care să depășească 12 luni pe ciclul de studiu: licență sau master. Experiența anterioară (în LLP – Erasmus) se cuantifică în privința celor 12 luni.

Selecția candidaților pentru mobilitățile studențești Erasmus+ se face prin concurs pe baza interviului de selecție, punctajului obținut în urma completării  Fișei de evaluare a candidatului pentru mobilitățile Outgoing de studiu/practică în cadrul Programului Erasmus+ și a mediei generale a ultimului semestru absolvit/ mediei generale de admitere la facultate în cazul studenților de anul I.

Media finală de concurs reprezintă media aritmetică dintre: nota interviului de selecție, nota obținută la Fișa de evaluare și media generală a ultimului semestru absolvit/ media generală de admitere la facultate în cazul studenților de anul I.

*Dosarele se depun la Biroul Erasmus+
Adresa: Str. Tineretului, Nr. 4, Complex Debarcader
E-mail: erasmus.ucb.targujiu@gmail.com

 

 

VALORI GRANTURI MOBILITĂȚI ERASMUS+ PENTRU STUDENȚI

Cuantumul lunar al stagiilor Erasmus+ a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, astfel:

Țara de destinație Grant Erasmus+
(EUR/lună)
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia 520 EUR/lună
Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 470 EUR/lună

Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia), în caz că au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/lună.

Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile din tabel se adaugă 200 Euro/lună.

Cele două tipuri de sume suplimentare, nu sunt cumulative.

Virarea grantului Erasmus se va face astfel:

 • avans de 80% din suportul financiar Erasmus în termen de 7 zile lucrătoare anterior sau ulterior începerii mobilității;
 • soldul de 20% va fi primit în termen de 15 zile de la predarea de către beneficiar a tuturor documentelor solicitate de Biroul Erasmus+.

 

 

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA STAGIULUI ERASMUS:

După afișarea rezultatelor selecției și aprobarea acestora, candidații declarați admiși vor intra în contact cu universitățile partenere prin intermediul personalului Erasmus+. Studenții vor depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus) cu cel puțin 1 lună înainte de începerea stagiului, următoarele documente:

 • Invitație/Accept/Confirmare din partea instituției gazdă;
 • Contractul de studii/practică – semnat de student, decanul facultății de trimitere, coordonatorul instituțional UCB și coordonatorul universității gazdă
 • Contractul financiar în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilităţi de studii si/sau plasament (3 exemplare) – completat cu ajutorul personalului Erasmus;
 • Declarații Erasmus;
 • Fișa bursier Erasmus;

 

 

REVENIREA DIN STAGIUL ERASMUS+

După încheierea mobilității Erasmus, studentul beneficiar va depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus):

 • Contractul de studii/practică – semnat în original de instituția gazdă;
 • Situația școlară – Secțiunea „After the mobility a Learning Agreement-ului”, intitulată și „Transcript of Records at the Receiving Institution” (emisă și datată de universitatea gazdă privind rezultatele academice aferente stagiului Erasmus+) – în original;
 • Certificatul de participare (Certificate of attendance sau Arrival/Departure) – emis de organizația gazdă la finalul stagiului care să confirme îndeplinirea programului de studiu și durata sa – în original.
 • Chestionarul de evaluare a mobilității Erasmus+;

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea pe email a invitației de completare, studentul trebuie să completeze și să transmită online chestionarul UE (feedback-ul în limba engleză).