Biroul Erasmus+Mobilități Erasmus+ personal UCB
15587
page-template-default,page,page-id-15587,bridge-core-1.0.7,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-reiucb,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Biroul Erasmus+
Mobilități Erasmus+ personal UCB

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE ȘI DE FORMARE

Criterii generale de eligibilitate:

 • cetățean român sau cetățeanul altei țări care are un permis de rezidență temporară/permanentă eliberat de autoritățile române competente;
 • angajat al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;

Pentru a se înscriere la selecția în vederea desfășurării unei mobilități predare/ formare Erasmus+, candidații trebuie să depună la Biroul Erasmus+, următoarele documente:

 • formular de înscriere;
 • curriculum Vitae Europass (cu poză) redactat în limba străină corespunzătoare spațiului lingvistic;
 • scrisoare de intenție redactată în limba străină corespunzătoare spaţiului lingvistic
 • fișa de evaluare candidat pentru mobilitățile Outgoing de formare sau predare în cadrul Programul Erasmus;
 • fotocopii ale adeverințelor certificatelor/diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în susținerea candidaturii;
 • atestat de cunoaștere a limbii utilizate în desfășurarea mobilității la universitatea gazdă, eliberat de instituții specializate autorizate (opțional);
 • copie CI;
 • dosar de plastic;

Ierarhizarea candidaților se va face pe baza punctajelor menționate în Fișa de evaluare a candidaților pentru mobilitățile Outgoing de formare sau predare în cadrul Programul Erasmus;

*Dosarele se depun la Biroul Erasmus+
Adresa: Str. Tineretului, Nr. 4, Complex Debarcader
E-mail: erasmus.ucb.targujiu@gmail.com

 

VALORI GRANTURI MOBILITĂȚI DE PREDARE SAU FORMARE ERASMUS+

 

Cuantumul grantului pentru mobilitățile de predare sau formare Erasmus+ a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, astfel:

 

Țara gazdă

Suma pe lună în EUR

Grupul 1

Țări cu nivel de trai ridicat

Danemarca, Finlanda,  Irlanda,  Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia

Țări partenere (regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, Maria Britanie

180

Grupul 2

Țări cu nivel de trai mediu

Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

Țări partenere (regiunea 5): Andorra, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

160

Grupul 3

Țări cu nivel de trai scăzut

Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140

 

Virarea grantului Erasmus se va face astfel:

 • avans 80% din suportul financiar Erasmus+ în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți, și nu mai târziu de data de început a mobilității;
 • soldul de 20% va fi primit în termen de 15 zile de la predarea de către beneficiar a tuturor documentelor solicitate de Biroul Erasmus.

 

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA MOBILITĂȚII DE PREDARE/FORMARE ERASMUS+

După afișarea rezultatelor selecției și aprobarea acestora, candidații declarați admiși vor intra în contact cu universitățile partenere și vor depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus) în termen de 40 de zile calendaristice, următoarele documente:

 • Invitație/Accept/Confirmare din partea instituției gazdă;
 • Programul de mobilitate – Teaching Agreement/Training Agreement – semnat de beneficiar, coordonatorul instituțional UCB și coordonatorul universității gazdă;
 • Cererea de deplasare pentru efectuarea unei mobilități de predare sau formare – avizată de Consiliul facultății sau șeful ierarhic superior, după caz și de coordonatorul instituțional UCB;
 • Contractul financiar în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilități de predare și formare ale personalului universitar – semnat de beneficiar și reprezentanții universității;

 

REVENIREA DIN MOBILITATEA ERASMUS+

După încheierea mobilității de predare sau formare Erasmus, beneficiarul va depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus+) următoarele documente:

 • Programul de mobilitate – Teaching Agreement/Training Agreement – semnat în original;
 • Certificat de participare – emis de organizația gazdă la finalul mobilității care să confirme îndeplinirea programului și durata sa – în original;
 • Declarațiile Erasmus+;
 • Raportul narativ asupra activității desfășurate pe perioada mobilității;
 • Documente justificative privind călătoria (bilete de avion / bilete de tren/ bonuri de combustibil / etc.) care atestă șederea în localitatea / țara de destinație pe durata mobilității contractate, în mod obligatoriu, și documente privind cazarea ori alte documente justificative.

În termen de maxim 15 de zile calendaristice de la primirea pe email a invitaţiei de completare, beneficiarul trebuie să completeze și să transmită online chestionarul UE (feedback-ul în limba engleză).