Biroul Erasmus+Mobilități Erasmus+ personal UCB
15587
page-template-default,page,page-id-15587,bridge-core-1.0.7,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-reiucb,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Biroul Erasmus+
Mobilități Erasmus+ personal UCB

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE ȘI DE FORMARE

Criterii generale de eligibilitate:

 • cetățean român sau cetățeanul altei țări care are un permis de rezidență temporară/permanentă eliberat de autoritățile române competente;
 • angajat al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;

Pentru a se înscriere la selecția în vederea desfășurării unei mobilități predare/ formare Erasmus+, candidații trebuie să depună la Biroul Erasmus+, următoarele documente:

 • formular de înscriere;
 • curriculum Vitae Europass (cu poză) redactat în limba străină corespunzătoare spațiului lingvistic;
 • scrisoare de intenție redactată în limba străină corespunzătoare spaţiului lingvistic
 • fișa de evaluare candidat pentru mobilitățile Outgoing de formare sau predare în cadrul Programul Erasmus KA103/KA107;
 • fotocopii ale adeverințelor certificatelor/diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în susținerea candidaturii;
 • atestat de cunoaștere a limbii utilizate în desfășurarea mobilității la universitatea gazdă, eliberat de instituții specializate autorizate (opțional);
 • copie CI;
 • dosar de plastic;

Ierarhizarea candidaților se va face pe baza punctajelor menționate în Fișa de evaluare a candidaților pentru mobilitățile Outgoing de formare sau predare în cadrul Programul Erasmus KA103/KA107;

Au prioritate cei care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program. În concordanță cu reglementările ANPCDEFP, un membru al personalului academic poate beneficia de maximum două mobilități pe anul academic. Un cadru didactic se poate înscrie și pentru o mobilitate de formare, și pentru o mobilitate de predare, în același timp.


*Dosarele se depun la Biroul Erasmus+
Adresa: Str. Tineretului, Nr. 4, Complex Debarcader
E-mail: erasmus.ucb.targujiu@gmail.com

 

 

VALOARE GRANTURI PENTRU MOBILITĂȚILE DE PREDARE SAU FORMARE ERASMUS+

Cuantumul grantului pentru mobilitățile de predare sau formare Erasmus+ a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, astfel:

Țara de destinație Mobilitatea personalului
(EUR/zi)
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia 180 EUR/ZI
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania 160 EUR/ZI
Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 140 EUR/ZI

Virarea grantului Erasmus se va face astfel:

 • avans 80% din suportul financiar Erasmus+ în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți, și nu mai târziu de data de început a mobilității;
 • soldul de 20% va fi primit în termen de 15 zile de la predarea de către beneficiar a tuturor documentelor solicitate de Biroul Erasmus;

 

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA MOBILITĂȚII DE PREDARE/FORMARE ERASMUS+

După afișarea rezultatelor selecției și aprobarea acestora, candidații declarați admiși vor intra în contact cu universitățile partenere și vor depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus) în termen de 40 de zile calendaristice, următoarele documente:

 • Invitație/Accept/Confirmare din partea instituției gazdă;
 • Programul de mobilitate – Teaching Agreement/Training Agreement – semnat de beneficiar, coordonatorul instituțional UCB și coordonatorul universității gazdă;
 • Cererea de deplasare pentru efectuarea unei mobilități de predare sau formare – avizată de Consiliul facultății sau șeful ierarhic superior, după caz și de coordonatorul instituțional UCB;
 • Contractul financiar în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilități de predare și formare ale personalului universitar – semnat de beneficiar și reprezentanții universității;

 

REVENIREA DIN MOBILITATEA ERASMUS+

După încheierea mobilității de predare sau formare Erasmus, beneficiarul va depune la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare (Biroul Erasmus+) următoarele documente:

 • Programul de mobilitate – Teaching Agreement/Training Agreement – semnat în original;
 • Certificat de participare – emis de organizația gazdă la finalul mobilității care să confirme îndeplinirea programului și durata sa – în original;
 • Declarațiile Erasmus+;
 • Raportul final pentru mobilitatea de predare sau formare a personalului în cadrul Programului Erasmus+.

În termen de maxim 15 de zile calendaristice de la primirea pe email a invitaţiei de completare, beneficiarul trebuie să completeze și să transmită online chestionarul UE (feedback-ul în limba engleză).