Compartimentul pentru Relații InternaționaleAdmitere studii de licență – cetățeni străini
15555
page-template-default,page,page-id-15555,bridge-core-1.0.7,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2.1,qode-theme-reiucb,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Compartimentul pentru Relații Internaționale
Admitere studii de licență – cetățeni străini

ADMITERE CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE UE

         Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a cetățenilor străini

Cetățenii străini pot fi înscriși la studii universitare de licență dacă au documente care atestă cetățenia statului respectiv și sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform anexei nr.1 la Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini. Dosarul de candidatură conține, obligatoriu, următoarele documente:

 1. Certificat de naștere: copie și traducere legalizată (în limba română sau engleză);
 2. Fișa de înscriere cu opțiunile candidatului;
 3. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 4. Copie după pașaport;
 5. Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două exemplare (ANEXA nr. 2 la metodologie), inclusiv cu fotografii recente format 3/4;
 6. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
 7. Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent;
 8. Foile matricole – copii și traduceri legalizate (în limba română sau engleză), aferente studiilor efectuate;
 9. Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică, nivel B1, după caz;
 10. Certificat medical, în limba română sau engleză, care atestă faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 • Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este instituție de învățământ superior de stat acreditată care nu organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române.
 • Comisia instituită la nivelul universității evaluează dosarele;
 • Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate RESPINSE;
 • Dosarele candidaților respinși vor fi restituite fără perceperea unor taxe;
 • Lista candidaților propuși pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, întocmită conform machetei, însoțită de o copie a dosarului acestora se comunică la MEN – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene;
 • Scrisoarea de acceptare la studii este documentul necesar și obligatoriu pentru înmatricularea la studii a cetățenilor străini în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
 • Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă și este condiționată de dovada plății taxei de școlarizare în întregime.
 • La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”.
 • Documentele de studii originale emise de state care sunt părți ale Convenției de la Haga trebuie să fie vizate de Ambasada României din țara emitentă sau cu Apostila de la Haga;
 • Documentele de studii originale emise de state care nu sunt părți ale Convenției de la Haga trebuie să fie supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de ambasada / oficiul consular al României din țara respectivă;
 • După înmatriculare, cetățenii străini sunt înscriși în registrul matricol sub număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare.
 • Înmatricularea (reînmatricularea), eliberarea documentelor, inclusiv diploma, suplimentul la diplomă se vor face conform datelor din pașaport.
 • Studentul se va prezenta la facultate în termen de 30 de zile de la data emiterii vizei de studii, dar nu mai târziu de sfârșitul semestrului I în cazuri excepționale.

Cetățenii străini au următoarele obligații: